Få fart på ditt tillverkningsföretag med onlineverktyg

Vill du få ditt tillverkningsföretag att växa och ändå bibehålla flexibilitet och effektivitet? Är det dyrt och tidskrävande att anställa ny personal?

Med moderna molntjänster kan du automatisera sälj och backoffice så du kan fokusera på att få företaget att växa. Du kan öka din försäljning utan att dra på dig ökade kostnader. In den här artikeln berättar vi om den ”växtvärk” som vi ser hos tillverkande företag och vad du kan göra för att växa på ett smartare och mer effektivt sätt.

Vanliga problem hos tillverkande företag som vill få ökad tillväxt

Vi har märkt av en ökning av efterfrågan på kundanpassade produkter. Att kundanpassa produkter börjar segla upp som en nyckelstrategi för att klara av konkurrens från lågkostnadsregioner. Kundanpassning innebär att skräddarsy produkter och tjänster till varje kund och dess behov. Kundanpassning involverar sälj, offerering, ritningar och till sist produktion – hela värdekedjan behöver vara flexibel om kundanpassning ska vara genomförbart. Om du klarar av detta kan du öka omsättningen och hantera konkurrens bättre. Vi har varit med våra kunder på den här resan ett tag, och vi har identifierat de problem som många företag i den här sitsen har.

Det är tidskrävande att lära upp nya medarbetare

Att kunna produkten är vitalt för att kunna säkerställa god kvalitet och säkerhet. De företag har personal som har jobbat inom samma industri i många år. De här personerna kan produkterna utan och innan och har sålt oräkneliga exemplar. Men vad händer om du behöver mer personal, eller om någon slutar? En av de största flaskhalsarna är att kunskap och know-how sitter i huvudet på de anställda. Detta gör att det blir svårt att lära upp och få igång nya medarbetare. Att förflytta principer, regler och tumregler och göra dessa formella är inte lätt att lyckas med. När kan du räkna med att en nyanställd ska kunna vara flygfärdig?

När sälj växer växer också kostnaderna

Ett annat relaterat problem är att en växande organisation med fler medarbetare för med sig både kostnader och tröghet. Mer människor behöver mer ledning och mer resurser. Overheadkostnaderna ökar. Många tillverkande förtag jobbar enligt lean-principerna i tillverkningen. Däremot upplever vi att man inte jobbar med lean-pricniper i resten av verksamheten. Detta kan leda till en trögare organisation som tappar anpassningsförmågan. När man säljer kundanpassade produkter går det ofta åt många timmar till offertritningar och tillverkningen behöver synkas med produkterna. Under högsäsongerna är det vanligt att kunden inte får offertritningar eftersom det inte finns tid att ta fram de här underlagen. Är lösningen på detta att anställa fler?

Jobba smartare med hjälp av automatisering

En möjlig lösning är att låta mjukvarutjänster ta hand om de tidskrävande men tråkiga uppgifterna och låta de anställda du har fokusera på kundrelation, service och produktutveckling.

  • Låt kunden göra jobbet genom att använda en konfigurator i din kundportal eller e-handel
  • Automatisera priskalkyl, offertritning och annat som behövs för att ta fram offerter
  • Automatisera dokumentationen för att kunna skicka order till produktion

Med de här stegen är det möjligt att överträffa kundens förväntningar och öka marknadsandel eller marginal, och ändå bibehålla en smidig organisation där anställda kan fokusera på kundrelationer och produktutveckling. Moderna molntjänster är under ständig utveckling och fler och fler använder dem.