Ordlista för produktkonfiguration

Produktkonfiguration som område har många svåra ord och förkortningar som är svåra att komma ihåg eller att förklara. När hela kedjan från kund till tillverkning automatiseras är det särskilt många att hålla koll på. Därför har vi skapat en ordlista med de ord vi använder på daglig basis. Här kommer vår ordlista för produktkonfiguration med förklaring på svenska för alla begrepp.

Ordlista

Additive Manufacturing
Additiv tillverkning på svenska – syftar på tillverkningsmetoder såsom 3D-printing där något byggs upp genom att lägga på lager av material.

API Application Programming Interface
Gränssnittet mellan mjukvara och molntjänst som möjliggör utbyte av data och interaktion mellan system.

ATOAssembled to Order
Detta innebär att leverantörer lagerför och kombinerar färdiga delar eller moduler baserat på kundens order.

CPQConfigure Price Quote
Ett säljplattform för B2B-försäljning där företagskunder kan konfigurera och begära offert på olika produkter. Vi benämner detta ofta som ”kundportal”.

CTOConfigure to Order
Detta innebär att kunden kan konfigurera sin produkt och att leverantörer tillverkar produkten på beställning. Denna strategi kan innehålla både färdiga moduler/delar och specialgjorda (ETO) delar.

ETOEngineer to Order
Detta innebär att produkten designas och prissätts helt baserat på kundens order.

4IR – Fourth Industrial Revolution
Denna term som också kallas Industri 4.0 syftar på ett skifte i produktionstekniken med hjälp av automation, additiv tillverkning, robotik, AI mm.

Knowledge-based Configuration
Detta är en synonym för produktkonfiguration.

Mass Customization
Tillverkning av konfigurerade och kundanpassade produkter på beställning med hög automationsgrad som möjliggör liknande prisnivåer som vid traditionell masstillverkning.

MTOMade to Order
Tillverkning mot beställning, dvs produktionen sätter igång först efter en beställning inkommit. Motsatsen kallas MTS – Made to Stock – dvs tillverkning mot lager.

MTSMade to Stock
Tillverkning mot lager. Vad som ska tillverkas och vilka kvantiteter bestäms av en prognos. Motsatsen kallas MTO – Made to Order – tillverkning mot beställning.

Product Configuration – Produktkonfiguration
Att med hjälp av olika val anpassa en produkt utifrån kundens behov innan den tillverkas.

RFQRequest for Quote
Offertförfrågan, dvs ett dokument innehållande önskade specifikationer. Kan tas in exempelvis via epost, formulär, kundportal eller telefon.

SaaSSoftware as a Service
Mjukvarutjänster som ofta är molnbaserade och som har en fast månadskostnad.

VPSVirtual Private Server
Ett vanligt alternativ för hosting av webbtjänster.

UXUser eXperience
Användarupplevelse.