Vanliga user stories för B2B och CPQ

När man utvecklar nya produkter och tjänster som andra ska använda är det alltid bra att ha en beskrivning av vad de avsedda användarna skulle vilja göra med tjänsten. Ett bra sätt att göra detta är att skapa en numrerad lista med s.k. user stories som kan användas som referens och för diskussioner under projektet.

Vi har samlat ihop några vanliga exempel på user stories som används för att erbjuda kundanpassade produkter där användaren ska kunna anpassa sin produkt och begära offert på den utan att kunden har tidigare kännedom om produkten.

Vi använder följande mall för hur en user story ska formateras.

Som______ vill jag _____________ så jag kan ______________

User stories

  1. Som potentiell kund vill jag enkelt konfigurera och anpassa en produkt online så jag kan bestämma om den passar mina behov.
  2. Som potentiell kund vill jag prova en ny produktkonfigurator utan att logga in så jag inte behöver skapa ett nytt konto för varje märke jag vill utforska.
  3. Som potentiell kund vill jag snabbt få en offert på en konfigurerad produkt så jag kan jämföra alternativ och snabbt bestämma hur jag ska gå vidare.
  4. Som potentiell kund vill jag vill jag se en visualisering av min konfigurerade produkt så jag få bättre förståelse för vad jag köper.
  5. Som potentiell kund vill jag vill jag ha tekniska ritningar i 2D för min konfigurerade produkt så jag kan få bättre förståelse för vad jag köper.
  6. Som potentiell kund vill jag ha tekniska ritningar i 3D för min konfigurerade produkt så jag kan lägga till den i mina egna program för att visualisera och utvärdera hur den passar.
  7. Som potentiell kund vill jag enkelt kunna göra ett flertal varianter av en konfiguration så jag kan jämföra offerterna för att hitta det mest kostnadseffektiva alternativet.
  8. Som potentiell kund vill jag vill jag enkelt lägga till ett flertal konfigurationer till en och samma offert så jag kan beställa dem tillsammans.
  9. Som återkommande kund vill jag öppna konfigurationer från gamla offerter så jag kan utgå från dem när jag vill ha nya offerter.
  10. Som återkommande kund vill jag ha en tydlig versionhantering av mina offerter så jag inte blandar ihop dem och beställer fel version.