SkyMakers lösningar för mass customization

Mass customization handlar om att lägga kraften i parametrisk kundanpassning i händerna på kunden. Order- och tillverkningsprocessen digitaliseras, automatiseras och distribueras på nya sätt.

Läs mer om hur det här fungerar i vår digitaliseringsguide, eller läs om våra mjukvarulösningar för att bygga produktkonfiguratorer online med automatiserad offerering och CAD-exporter. Med våra tjänster kan du till och med automatisera hela vägen till ner till tillverkningen.

Direkt CAD-visualisering för CPQ och e-handel

DynaMaker

 • Reducera ledtider
 • Konfigurera felfria ordrar
 • Gå dokumentation direkt
 • Reducera repetitiva uppgifter
 • Kraftfulla integrationer

Automatiska CAD-exporter för order och tillverkning

SkyMaker Design Automation Servers

 • Automatisera STEP/BIM
 • 2D CAD-filer PDF/DXF
 • Håltabeller
 • G-code-exporter
 • REST API

Smidiga integrationer för CPQ, e-handel och ERP

SkyMaker
Config-to-CAD Data Adapters

 • CPQ: Elfsquad, Tacton
 • ERP: Monitor G5
 • E-handel: WooCommerce