B2B-mjukvara för digital försäljning, produktkonfigurering och CAD-automation

Mass customization handlar om att lägga kraften i parametrisk kundanpassning i händerna på kunden. Order- och tillverkningsprocessen digitaliseras, automatiseras och distribueras på nya sätt. 

Läs mer om hur det här fungerar i vår digitaliseringsguide, eller läs om våra mjukvarulösningar för att bygga produktkonfiguratorer online med automatiserad offerering och CAD-exporter. Med våra tjänster kan du till och med automatisera hela vägen till ner till tillverkningen.

DynaMaker

Design Automation Service

Config-to-CAD Data Adapters